Kennisdeling

De meeste mensen zijn inmiddels bekend met de verhalen van de plastic soep, microplastics in ons drinkwater en andere gevolgen van de grote hoeveelheden plastic die in de natuur terecht komen. Binnen het aandachtsgebied “kennisdeling” richten wij ons op het inzichtelijker maken van de levenscyclus van plastic en hoe deze beter zou kunnen. We willen ons dan ook richten op zowel positieve als negatieve aspecten, zonder hierbij direct de verantwoording bij een specifieke groep zoals bedrijven, overheid of consument neer te leggen. Hoewel wij het belang inzien van de maatschappelijke discussies die door veel milieuorganisaties op gang worden gebracht is het niet ons doel of in ons belang ons bij al deze discussies aan te sluiten. Als wij ons aansluiten bij een maatschappelijke discussie, dan is dit vanuit het oogpunt van het bieden van oplossingen.

Naar ons idee is het een kip-ei probleem. Bedrijven lenen hun bestaan immers aan het voldoen aan vraag vanuit de consument. Dus moet er eerst vraag naar duurzame producten komen vanuit de consument of moeten bedrijven eerst aanbod creëren? En als er aanbod van duurzame producten is, zijn wij dan als consument bereid daar extra voor te betalen? Is het wel nodig dat duurzame alternatieven duurder zijn?

Door als groepje hobbyisten zelf met duurzame alternatieven te komen willen wij laten zien dat iedereen op een leuke en creatieve manier met duurzaamheid bezig kan zijn en hiermee een steentje kan bijdragen aan oplossingen binnen het totaalplaatje. Ook willen wij laten zien dat betrokkenheid vanuit de consument essentieel is bij het creëren van duurzame producten en diensten en zal bijdragen aan transparantie vanuit bedrijven. Uiteindelijk zal deze vorm van wederzijdse betrokkenheid waarde toevoegen aan producten en diensten die op duurzame wijze tot stand komen. Wij vinden dan ook dat ook dat duurzaamheid niet als een trend gezien moet worden, maar een proces van bewustwording die resulteert in een hogere mate van betrokkenheid bij hoe wij de bronnen van onze aarde benutten.

Bij de activiteiten onder kennisdeling valt te denken aan:

  • De ontwikkeling van een quiz en andere spellen die in workshops en op andere evenementen te gebruiken zijn.
  • Het verzamelen van informatie, zoals hoe men zelf verschillende plastic soorten kan herkennen en scheiden en deze informatie delen.
  • Het creëren van transparantie door het interviewen van bedrijven en andere organisaties over wat zij doen aan het reduceren van plastic.
  • Het uitwisselen van kennis en ervaring op fora en social media.